Blog

Love it or hate it: de Agile transformatie van ING

Blog 4: Love it or hate it: de Agile transformatie van ING
April 2017

about

Oké, als ik eerlijk ben, had ik wel een mening over de Agile transformatie naar het Spotify model van ING. Ik heb veel respect voor het nemen van het besluit, waardoor de context dusdanig drastisch verandert dat het hele bedrijf gewoon niet meer terug kan naar oud gedrag en wel mee moet veranderen. Daarnaast spreekt het voor ING dat ze ervoor gekozen hebben om flinke aantallen coaches in te zetten om de omslag naar de nieuwe manier van werken te helpen begeleiden. En misschien is het belangrijkste nog wel dat de Agile principes voor veel teams binnen een bedrijf het werken versimpelen, versnellen en leuker maken.

Iets minder enthousiast was ik over de verhalen dat het oorspronkelijke idee kwam van consultants, die niet betrokken waren bij Spotify zelf of bij de uiteindelijke uitrol bij ING. In mijn hoofd doemt dan al snel het beeld van een theoretische en instrumentele exercitie op, die meestal tot een taaie of niet-blijvende verandering leidt. Dit gevoel werd nog versterkt door het kopiëren van namen als ‘squads’ en ‘tribes’. Ik ben ervan overtuigd dat geen enkel bedrijf hetzelfde is (nog even het verschil tussen een traditionele bank en een online muziekdienst daargelaten) en dat de afdelingen en teams erbinnen dus ook vragen om verschillende aanpakken.

Dus toen oud-collega Dick Bertels me benaderde of het niet leuk zou zijn een blog te schrijven over de transformatie van ING, was ik niet gelijk enthousiast. Want is dit voor mij nu echt een goed voorbeeld van blijvende organisatieverbetering of is het daar toch echt iets te instrumenteel voor ingericht? Zo op het eerste gezicht dekt het een groot deel van de inzichten uit ‘De Veranderformule’ af, maar er is een aantal inzichten minder duidelijk zichtbaar. Hoe zit het bijvoorbeeld met persoonlijk leiderschap en de menselijke maat? Dick wist me echter te raken met zijn verhalen over wat de transformatie wat hem betreft heeft gedaan.

“Mensen zijn, werken en doen nu echt anders. Je ‘ruikt’ een nieuwe cultuur als je bij ING rondloopt. Een mooi voorbeeld is het niet alleen bedenken van nieuwe diensten, maar het gewoon gaan doen. Waar er vroeger eerst uitgebreide projectplannen met marktanalyses, impactanalyses, business cases en watervalplanningen geschreven werden, die door meerdere personen goedgekeurd moesten worden, wordt nu gezegd: ‘Ga het maar gewoon doen, laat je niet tegenhouden door mensen die denken in belemmeringen. Begin met kleine stappen te werken naar het grotere doel.’ Natuurlijk worden er nog steeds prioriteiten bepaald om afdelingsbudgetten en teams in te zetten voor de belangrijkste ideeën. Maar het versnellen van goede ideeën maakt zoveel energie los binnen de organisatie. Het gevoel van eigenaarschap groeit doordat ideeën zichtbaar zijn en niet worden vergeten. Je ziet dat jouw ding ook echt gedaan wordt, daar ben je samen met een team verantwoordelijk voor. Een idee kan dan een keer stranden, maar dat is niet erg. Sterker nog zolang je ervan leert, is er winst.”

Dat klinkt stiekem toch wel heel aantrekkelijk… Voorlopige conclusie: ook als een verandering op het eerste gezicht niet optimaal begint, kunnen mensen hier iets heel moois van maken.

Tip van Dick Bertels
“Wat heel belangrijk is, is dat je in staat moet zijn om los te laten wat je gewend was. Niet denken in harkjes, structuren, procedures en dergelijke, maar verantwoordelijkheden daar in de organisatie leggen waar ze horen, bij hen die echt begrijpen waar het over gaat. Ga het gewoon doen! Maar pin je niet vast op de methode, deze kan verschillen. De methode zelf is ook Agile.”

© Jorien Weerdenburg, april 2017